Vánoční den otevřených dveří

Dovolte nám Vás srdečně pozvat na vánoční den otevřených dveří. Školní budova Vám bude otevřena v sobotu 6. prosince od 13.30 do 15.30.

Během těchto dvou hodin se můžete těšit na bohatý doprovodný program:

Přízemí:

Vánoce ve školní družině

Loutkové divadlo (družina ve 14.00 a 14.45)

Výstava krmítek a ptáčků

Prezentace Fair trade

1. patro:

Strom přání

Vánoce v různých zemích světa

Vánoční tradice a zvyky

Vánoční koncert (14.15 v učebně Hv)

Adventní písně v anglickém jazyce

Ochutnávka kávy a vánočního punče

2. patro:

Výstava keramických výrobků

 

Těšíme se na viděnou a přejeme hezký a klidný adventní čas.