Školní poradenství

 

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem. 

Vybírejte z nabídky záložek vlevo. 

20180927 114247