Granty

Naše škola je od 1. listopadu 2018 příjemce dotace "Šablony II ZŠ a MŠ Nové Veselí" s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011074 ve výši 1.386.700,- Kč. Předpokládané aktivity:

  • školní psycholog v ZŠ
  • chůvy v MŠ
  • sdílení zkušností z různých škol
  • vzdělávání pedagogických pracovníků

Publicita Š2 ZŠ a MŠ Nové Veselí 1