Zájmová činnost 2019/2020

Po 13.00 - 14.30      Přírodovědný kroužek Kulíšek - mladší, Nováková E. 2. - 5.tř.
Po 12.30 - 14.00 (po 14 dnech) Rukodělný kroužek, Vaňková Ž. 
 1. - 5.tř.
Út 11.15 - 12.00 Angličtina pro nejmenší, Mužátková E.  2.tř.
Út 13.15 – 14.00  Pěvecký sbor, Nejedlá J., Ptáčková V.  1. – 9.tř.
Út 13.15 – 14.00 Dramatický kroužek I, Tvrdíková M.  
Út 13.00 – 14.15 Šachový kroužek, Skála M.
 2. – 9.tř.
Út 13.00 – 13.45 Muzikoterapie, Odehnalová Z.  1. - 4. tř.
St 12.30 – 14.30 (po 14 dnech) Keramický kroužek II,  Štěpánková O.  3. – 5.tř.
St 14.00 – 16.00 (po 14 dnech) Keramický kroužek III, Štěpánková O.  6. – 9.tř
St 13.15 – 14.15     Míčové hry-chlapci, Augustýn T.  1. – 4.tř. 
St 13.15 – 14.00 (po 14 dnech) Příprava na příj.zk. (Čj, M), Tvrdíková M., Revayová A.  9.tř.
Čt 12.30 – 14.00 (po 14 dnech) Keramický kroužek I., Flesarová D.  1. - 2. tř. 
Čt 13.30 – 14.15
Míčové hry-dívky,  Maternová J.  1. – 4.tř.
Čt 13.15 – 14.00   Dramatický kroužek II, Tvrdíková M.  9. tř.
Čt Hra na dechové nástroje, Šimek J.  1. – 9.tř.
Pá 13.00 – 14.30 Přírodovědný kroužek Kulíšek - starší, Nováková E.  6. – 9.tř.
Pá 12.30 - 13.45 Pohybové hry, Bělochová M.  1. - 4. tř.

Změny vyhrazeny.