SRPD

SRPD informuje o projetku OBĚDY PRO DĚTI.  Projekt chce pomoci rodičům většinou samoživitelům, kterým jejich finanční situace
nedovoluje, aby zakoupili pro své děti obědy ve školních jídelnách. Děti nenosí do školy ani svačiny, neúčastní se školních aktivit.
Tato situace je dlouhodobá. 
Více informací a další postup přímo u ředitele školy nebo na tomto odkazu.