Upozornění

Upozorňujeme všechny rodiče a žáky, že v době od 1. 9. 2020 do odvolání, není možné přijíždět, parkovat a ukládat jízdní kola v prostoru za školou. Důvodem jsou probíhající stavební práce. Žádáme Vás o dodržování stanoveného opatření. Pro žáky, zejména z okolních obcí, budou provizorně umístěny stojany podél boční strany budovy. Místní prosíme, aby po dobu stavby kola nevyužívali.