Keramika dospělých

Jako už tradičně začalo i v tomto školním roce keramické tvoření pro dospělé. Scházíme se první sobotu v měsíci v dílně v naší škole, kde se každý může při vlastní tvorbě výtvarně seberealizovat, odpočinout si a třeba si i popovídat. Schází se už téměř ustálená skupina, kterou letos posílilo několik nových šikovných žen. Pravidelně přijíždějí tvořit i ženy z Polné. Všichni pracují podle svých schopností, představ a vlastních návrhů a výrobky máme rok od roku náročnější a zajímavější.

Pokud by si někdo chtěl vyzkoušet práci s hlínou, může přijít. Termíny dalších dílen jsou: 5. 12. 2015, 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 7.5. a 4.6. 2016. Jednotné vstupné je 100 Kč.

Zastupování paní učitelky Humlíčkové

Po dobu dlouhodobé nepřítomnosti Mgr. Pavly Humlíčkové bude její zastupování vyřešeno od 23. listopadu následovně:

Na její pracovní pozici nastupuje Mgr. Marie Tvrdíková, aprobovaná učitelka českého jazyka a dějepisu. Paní Tvrdíková zároveň převezme funkci třídní učitelky 9. třídy.

Výchovné poradenství přebírá Mgr. Alena Kántorová.

Úspěšní řešitelé Přírodovědného klokana

Soutěž Přírodovědný klokan pořádá od roku 2006 Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a je určena žákům 8. a 9. tříd a odpovídajícím ročníkům gymnázií. Soutěž probíhá formou 24 testových otázek o různé obtížnosti a zahrnuje znalosti z matematiky, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a chemie. Letos se soutěže v okrese Žďár nad Sázavou zúčastnilo 256 žáků. První místa obsadili studenti z gymnázií s max. počtem 86 bodů. Nejlepšího výsledku z naší školy dosáhl Radim Průdek z 8. třídy. Jeho 75 bodů stačilo na 6.místo. 71 bodů Martina Jambora a 70 bodů Ladislava Nováčka, oba z 9.třídy, pak na místo osmé a deváté. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vítězství a 2. místo ve vybíjené

Osmého ročníku turnaje ve vybíjené dívek 2. stupně se zúčastnilo 8 škol v kategorii mladších žákyň a 7 škol v kategorii starších žákyň. Naše hráčky si vedly na výbornou, mladší žákyně našly přemožitele až ve finále a skončily tak na krásném druhém místě. Starší žákyně prošly turnajem bez porážky a zaslouženě obsadily první místo.

Gratulujeme našim hráčkám ke skvělým výsledkům a přejeme mnoho dalších úspěchů.