Sběrové aktivity - vyhodnocení

Sběr starého papíru jsme byli nuceni na jaře stopnout. Na trhu je ho přebytek a sběrny jej přestaly vykupovat. Přesto si každá třída na konci školního roku vyhodnotí nejlepší sběrače. Po celý školní rok jsme sbírali pomerančovou a citronovou kůru. Pomerančové kůry jsme shromáždili 210 kg a citronové 8kg. Utržené peníze půjdou do třídních fondů. I přes deštivé počasí a situaci okolo koronaviru se našli sběrači léčivých rostlin. Šest nejpilnějších bude odměněno finanční poukázkou. Všem, kteří se do sběrových aktivit zapojili, děkujeme za spolupráci. Vážíme si také podpory, které se našim žákům dostává z řad rodičů a prarodičů.

 

Informace k ukončení školního roku

Školní rok bude ukončen předáním vysvědčení v pátek 26. června 2020. Zahájení vyučování bude v 7.25, ukončení cca v 8 hodin. Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování si po skončení vyučování vyzvednou obědový balíček. Tento den se budou také fotit všechny třídy, dle připravovaného harmonogramu, podrobnější informace poskytnou třídní učitelky. Ve škole stále platí zvýšená hygienická opatření. Vstup do školy je umožněn pouze žákům, kteří odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ti, kteří jej již odevzdali dříve, znovu odevzdávat nemusejí). Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušku, sundat ji mohou pouze na pokyn učitele.

Po předání vysvědčení mohou ve škole zůstávat pouze žáci, kteří jsou přihlášeni do odpoledního bloku. Ukončení odpoledního bloku bude ve 14 hodin.

Slavnostní ukončení školního roku žáků 9. ročníku proběhne v obřadní síni městyse Nové Veselí. Z důvodů minimalizace epidemiologických rizik bude ukončení každé třídy zvlášť, 9.A v 7.40, 9.B v 8.10.

Ukončení sběrových aktivit

Ve dnech 16. 6. a 17.6. 2020 budeme vybírat pomerančovou a citronovou kůru, léčivé rostliny (podrobnější informace byly zveřejněny 23. 4. 2020).

Organizace:

1) 1. – 5. třída – kdo chodí do školy odevzdává sběr přímo p. učitelce třídní

2) ostatní (1. – 9. třída) 2 možnosti odevzdání ve výše uvedené dny:

v čase od 7:10 do 8:15 osobně v prostorách vchodu od šaten (zimní vchod)

od 8:15 do 18: 00 bude tento vchod otevřen a sběr tu zanechte

 

Upozornění: kůra i léčivé rostliny musí být řádně usušené a nesmí být napadené hmyzem. 

Sběr musí být označen  – příjmení a jméno žáka, třída, sbíraná část a množství. 

 

V těchto dnech je možné odevzdat  i PET víčka, čistý a přebraný hliník, vybité baterie a drobné elektrospotřebiče. Tento sběr neevidujeme. Připomínáme, že sběr starého papíru jsme ukončili 23.4.2020. 

Děkujeme všem, kteří se i v letošním roce zapojili do sběrových aktivit.

 

Nový systém přihlašování a odhlašování obědů

Vážení rodiče,

od září 2020 začne škola využívat nový informační systém k přihlašování a odhlašování obědů. V tomto systému uvidíte také jídelníčky a přehled vašich měsíčních vyúčtování. Systém lze používat přes chytrý telefon nebo jakékoliv zařízení s přístupem na internet, více zde.

Každému z přihlášených budou na jeho email včas zaslány přihlašovací údaje k přístupu do systému. K zavedení do školní databáze prosím do 12.6.2020 vyplňte a odešlete níže uvedený online formulář: vyplnit formulář.

Systém mohou využívat také cizí strávníci, formulář zde.

 

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada městyse Nové Veselí vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí. Více zde.