Přihláška do školní družiny na šk. r. 2020/2021

Prosím o přihlášení dítěte do školní družiny na školní rok 2020/2021. Přihlásit se mohou děti z 1. až 3. tříd. Budoucí prvňáčci dostanou přihlášku na schůzce rodičů v červnu. Přihlášku /jméno, příjmení, třída/ zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do 31. května 2020. Přihlášené děti dostanou v září k vyplnění oficiální přihlášku.

Pokyny pro žáky 1. stupně

Od 25. května bude umožněna přítomnost žáků těm žákům 1. stupně (1. - 5. ročník), kteří v daném termínu (18. května) zaslali formulář "Potvrzení zájmu." Provoz školy byl naplánován tak, aby v dopoledním bloku mohli být žáci se svými spolužáky a třídními učitelkami, v pátém ročníku i s dalšími vyučujícícmi. Bohužel za stávajících předpisů nemůžeme umožňovat vše, jako v běžném režimu, i když bychom velmi rádi.

Organizační informace:

 • výuka začíná vždy v 7.25
 • budova bude pro žáky otevřena od 7.10, dále se budou žáci řídit instrukcemi pedagogických pracovníků, kteří budou již v šatnách
 • v šatnách se žáci nezdržují, ale pokračují ihned po přezutí do svých tříd
 • až do konce školního roku se žáci budou učit dle zvláštního rozvrhu, který dostanou od své třídní učitelky
 • po skončení výuky žáci musí opustit budovu, pokud žáci končí obědem, opouští školu po oběde
 • výuku budou žáci mít ve své třídě, 5. třída se bude vyučovat v učebně fyziky
 • nejpozději první den příchodu do školy žáci při vstupu odevzdají čestné prohlášeníbez odevzdaného čestného prohlášení nebudou do školy vpuštěni
 • žáci musí mít jednu roušku nasazenu a další s sebou, společně se sáčkem na jejich ukládání, bez tohoto nebudou do školy vpuštěni
 • roušku nosí žáci stále nasazenou, sundat ji mohou pouze na pokyn vyučujícího
 • žáci musí po celou dobu dodržovat mezi sebou bezpečné rozestupy (alespoň 1,5 m)
 • odpolední blok bude probíhat v prostorách školní družiny, o rozdělení do skupin budou žáci informováni třídními učiteli

Upozorňujeme, že žáci, kteří nebudou do školy docházet, pokračují i nadále ve "výuce na dálku".

Děkujeme za dosavadní spolupráci a prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel a souvisejících předpisů.

Pokyny pro žáky 9. ročníku

Hromadné konzultace žáků 9. tříd, kteří se nahlásili, bude probíhat následovně:

 • budova bude pro žáky otevřena od 7.15, dále se budou žáci řídit instrukcemi pedagogických pracovníků, kteří budou již v šatnách
 • pro žáky 9.A bude vyhrazena šatna 7. ročníku, pro žáky 9.B šatna 9. ročníku
 • první blok bude od 7.30 do 9.00, druhý blok od 9.20 do 10.50
 • po skončení výuky žáci musí opustit budovu, bohužel s ohledem na současnou situaci nemůžeme nechávat žáky ve škole do odjezdu autobusů
 • žáci, kteří se přihlásili k odběru obědů, opouští budovu po obědě
 • rozvrh 9.A: úterý: matematika, český jazyk, čtvrtek: český jazyk, matematika
 • rozvrh 9.B: úterý: český jazyk, matematika, čtvrtek: matematika, český jazyk
 • konzultace 9.A budou probíhat v učebně Vv, 9.B v učebně cizích jazyků ve 3. podlaží
 • žáci při vstupu odevzdají čestné prohlášení, pokud jej již nezaslali v originále do školy dříve (formulář v sekci dokumenty)
 • bez odevzdaného čestného prohlášení nebudou do školy vpuštěni
 • žáci musí mít jednu roušku nasazenu a další s sebou, společně se sáčkem na jejich ukládání, bez tohoto nebudou do školy vpuštěni
 • roušky mohou žáci sundat jen na pokyn vyučujícího, jinak ji nosí stále nasazenou
 • žáci musí po celou dobu dodržovat mezi sebou bezpečné rozestupy (alespoň 1,5 m)

Upozorňujeme, že i nadále žáci plní úkoly "domácí výuky" ze všech předmětů, dle pokynů pedagogů.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a prosíme o důsledné dodržování hygienických pravidel a souvisejících předpisů.

 

 

 

 

Informace o zápisu a další výuce

Informujeme, že je v plánu možný nástup žáků 1. stupně od 25. května. Momentálně čekáme na pokyny z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví, jakmile budou známy bližší podrobnosti, budeme informovat.

V těchto dnech probíhá vyhodnocování zápisu do 1. třídy, který v letošním roce probíhal bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole. V nejbližších dnech tak budou žadatelům zaslány rozhodnutí ředitele o přijetí či odkladu školní docházky.

Sbírám, sbíráš, sbíráme...

Milí sběrači,

chtěli bychom vás seznámit s aktuálními informacemi, které se týkají sběru.

 • Starý papír:

Jsme nuceni vyhlásit okamžité ukončení sběru. Situace je v současné době taková, že firma od nás papír pouze odveze, bez jakékoliv finanční odměny. Nyní je škola uzavřená, ale i po otevření škol bychom fungovali pouze jako „překladiště“. Další informace ohledně sběru starého papíru očekávejte v průběhu září. Děkujeme za pochopení.

 • Pomerančová a citronová kůra: Pokračujeme v celoročním sbírání, o možnosti odevzdání budete včas informováni.
 • Léčivé rostliny: Vzhledem k aktuální situaci záleží na každé rodině, zda se bude chtít zapojit či nikoliv. Odevzdání bude probíhat v druhé polovině června.

Seznam sbíraných rostlin: 

květ – sedmikráska, bez černý

list – pampeliška, maliník

nať – kopřiva, kontryhel

 

Na konci června bude příležitost odevzdat PET víčka, čistý a přebraný hliník, vybité baterie a drobné elektrospotřebiče. Děkujeme všem, kteří se zapojujete do sběrových aktivit.