Fakescape

Denně jsme zavaleni množstvím informací, času je málo, a tak se někdy ani nedíváme jaký je jejich zdroj a zda jsou pravdivé. Často jim věříme proto, že nám je poslal kamarád nebo protože podporují naše vidění světa. Okolo nás je ale spousta těch, kteří chtějí, abychom věřili různým dezinformacím a nesmyslům. Uvědoměním si mediálních nástrah číhajících v online prostředí nás zábavnou formou provedla úniková hra, které se postupně zúčastnily všechny třídy druhého stupně. V týmech jsme si vyzkoušeli, zda takovým dezinformacím dokážeme uniknout. Postupnými kroky, ve kterých jsme četli, přemýšleli a ověřovali informace většina došla až ke zdárnému konci. Pomohli jsme profesoru Vševědovi zachránit lidstvo před nebezpečným virem, který z lidí dělá nemyslící bytosti, tzv. dezimfombie:)

SP biatlon Nové Město na Moravě 5. března - 8. března 2020

ZŠ bude opět mít volné vstupenky na SP v biatlonu na čtvrtek 5. března 2020 /sprint ženy/ a na pátek 6. března 2020 /sprint muži/. Volná vstupenka platí pro děti a studenty + dospělý doprovod. Samotného dospělého na tento lístek /bez dítěte 6 - 15 let/ do areálu nepustí. Pokud budou chtít jít 2 dospělé osoby, musí s sebou mít nejméně 2 děti /6 - 15 let/.

Zájemci o volné vstupenky hlaste se v ŠD 2. oddělení p. Jarošové do čtvrtka 27. února.

Cesta kolem světa za 45 minut

Ve čtvrtek 30.ledna, než nám třídní učitelé rozdali pololetní vysvědčení, jsme se vydali na Cestu kolem světa. Pomocí hry na drumbeny jsme navštívili několik světadílů. Na společné cestě za rytmy Evropy, Afriky a Austrálie jsme všichni načerpali nejen plno energie, ale snad i elánu do nového pololetí.

Sčítání ptáků na krmítkách

Od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Pozorování a sčítání ptáků na krmítku je program občanské vědy určený pro nejširší veřejnost. 

Cíle projektu jsou

Zjistit více o chování přezimujících ptáků v České republice, o kterém toho zatím víme velmi málo.

Zapojit širokou veřejnost do zimního sčítání ptáků na krmítkách.

Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost.

Do projektu se stejně jako v loňském roce zapojila i naše škola. Sčítali členové kroužku Kulíšci a děti ze školní družiny.  Celkem se aktivně zúčastnilo 25  amatérských ornitologů.  Ve srovnání s loňským rokem jsme zaznamenali velký propad v počtu pozorovaných jedinců i druhů zejména na krmítku na školním dvoře. Jako možné příčiny vidíme mírnější průběh zimy a pokácení vzrostlého keře na sousedním pozemku, který ptáci používali jako „pozorovatelnu“. Na školní zahradě to žije o poznání více, potvrzuje se tak význam přírodě blízkých zahrad pro životní prostředí. Nejčastěji pozorovaným druhem na dvoře byl strakapoud velký, objevili se samec i samice. Na školní zahradě jednoznačně vládli vrabci polní – nejvyšší zaznamenaný počet byl 40 jedinců. Údaje byly zaslány ke zpracování do ČSO.

 

 

ŠD - úplata a pitný režim

Školní družina bude od 14. do 17. ledna 2020 vybírat 210 Kč za úplatu a 30 Kč za pitný režim za měsíce leden, únor a březen. Děkume za brzké zaplacení.